Dziękujemy!

Za ufundowanie różańcy dla młodzieży,
która przyjechała na XXI Spotkanie Młodych na Lednicy 3 czerwca 2017.

Różaniec dla mamy Zebraliśmy środki dla 80 000 uczestników!
Dlaczego różańce?

Tegoroczne hasło Spotkania Lednickiego brzmi „Idź i kochaj!”. Najlepszą modlitwą na drogę jest modlitwa różańcowa, stąd pragniemy, aby każdy uczestnik Spotkania otrzymał różaniec.

Dlaczego różańce w tym roku?

Ten rok jest szczególny – to 300. rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 140. rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i 100. rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej. We wszystkich objawieniach Matka Boża nawoływała do odmawiania modlitwy różańcowej: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec.”

Dlaczego różańce od Mam?

Chcemy, żeby młodzież otrzymała wyjątkowe różańce – podarowane przez polskie Mamy. Liczymy jednak również na Ciebie, Drogi Przyjacielu. Czyż to nie piękne włożyć w rękę młodego człowieka różaniec, na którym pomodli się także za Ciebie?

Dziękujemy!